Czytania na każdy dzień  

   

styczeń  

 

 

 

13.01.2019

Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do Rocznicy I Komunii św. - po mszy św. o godz. 12.00.

   

 

 

KATECHEZA W NASZEJ PARAFII

CZWARTEK

PRZED

CZWARTĄ NIEDZIELĄ MIESIĄCA

GODZ. 18.30 

 

prowadzona zgodnie ze 

WSKAZANIAMI KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

DOTYCZĄCYMI KATECHEZY RODZICÓW I CHRZESTNYCH 

PRZED CHRZTEM DZIECKA

 

 

1. Wprowadzenie

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Z tego powodu jego przyjęcie winno wspierać odpowiednie przygotowanie. Kościół podejmując starożytną praktykę chrztu dzieci jest świadomy odpowiedzialności jaką nakłada ten sakrament na całą wspólnotę parafialną, a nade wszystko na rodziców i chrzestnych.

Wymaga to podjęcia wysiłku przygotowania rodziców i chrzestnych. Chodzi nie tylko o pomoc w podjęciu wszystkich zadań i wymogów związanych z udzielaniem dziecku chrztu, co było głównym przedmiotem dotychczasowej katechezy przedchrzcielnej, ale przede wszystkim o rozwój wiary samych rodziców i chrzestnych.5. Przygotowanie rodziców i chrzestnych

Przy udzielaniu chrztu szczególną rolę pełnią rodzice i chrzestni. Oni nie tylko proszą o chrzest dla dziecka, ale też zobowiązują się pomagać mu rozwijać otrzymany dar Bożego życia[8]. Do odpowiedniego przygotowania do chrztu zobowiązuje wierzących Kodeks Prawa Kanonicznego: rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. Proboszcz winien osobiście lub przez innych zatroszczyć się, ażeby rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą, zbierając razem po kilka rodzin oraz, gdy to możliwe, składając im wizytę[9].

Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzieleniu sakramentu chrztu świętego dzieciom z 1975 roku stwierdza: w celu udzielenia odpowiednich pouczeń o misterium chrztu, wychowaniu w wierze, o roli apostolskiego przykładu rodziców chrzestnych i o liturgii tego sakramentu należy przeprowadzić bezpośrednie katechezy przygotowawcze[10].

 

7. Treści katechezy

Dla realizacji wymienionych zadań i osiągnięcia wspomnianych celów katechezy przygotowującej rodziców i chrzestnych należy podejmować następujące treści:

a) chrzest w perspektywie wiary Kościoła;

b) liturgia obrzędu chrztu;

c) rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze.

W przygotowywanych materiałach katechetycznych należy zawsze zawrzeć powyższe treści.

 

 

   

Komunikaty  

Pogrzeb + Edward Kaczmarczyk

9.01.2019 

różaniec godz. 10.00

Msza św. godz. 10.30

 

zmiana godzin mszy św. w dzień powszedni oraz godzin urzędowania kancelarii

poniedziałek - piątek godz. 17.00 

sobota godz. 9.00

 

Msze św.

niedziela 9.00 i 12.00 

Msze św. w tym tygodniu

 

 

Kancelaria Parafialna

czynna

czwartek 16.00-16.45

 

   

Kontakt  

Rzymskokatolicka Parafia

pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

12-120 Dżwierzuty

Targowo 10

kom.  72 997 1910 

 

 więcej w zakładce "kontakt"

 konto parafialne

92 8838 1044 2007 0400 2366 0001

 

 

   
© Robert Sztymelski